ВРЪЗВА̀ЧЕН

ВРЪЗВА̀ЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Техн. Връзвателен. Връзвачна маса. Връзвачна ос.

Списък на думите по буква