ВРЪ̀ЗКА

ВРЪ̀ЗКА ж. 1. Къса връв или тънка ивица от плат, кожа, лико и под., която се използва за завързване, увързване на нещо. Тя отвърза връзките на престилката си, свали я и с пресъхнало гърло каза: — Не го познавам. М. Грубешлиева, ПП, 179. Славча запряха долу в зимника, като удвоиха връзките му и заключиха добре отвън вратата. Ив. Вазов, Съч. VII, 59. По празниците нямаше с какво да се облека и обуя — нямах дори връзки за разхлопаните си обувки, ами им нанизах дебели конци. Ил. Волен, МДС, 18. Тя се наведе внезапно и остана назад, като почна да стяга връзката на обувката си. Д. Димов, Т, 413. Уплашений грък стоял вързан пред него, но той със сабята си срязал връзките му. П. Р. Славейков, СК, 156.

2. Разг. Вратовръзка. Константин Златев,.., носеше раиран панталон и палто меланж с отворена жилетка, мека колосана яка и черна копринена връзка с диагонални бели ивици. Д. Ангелов, ЖС, 217. Евстати оправи възела на връзката си, който се беше разхлабил. А. Гуляшки, МТС, 163. Поставил съм най-хубавата си връзка папион — от японска коприна, тъмносиня, на бледосини и бели райета. Д. Калфов, Избр. разк., 334. // По време на тоталитарния режим в България — червено или синьо триъгълно парче копринен плат, което се носи около врата, завързано отпред на възел, част от униформата на пионерите и чавдарчетата. На тротоара бе застанало високо слабичко момиче с две дебели, лъскаво черни плитки отпред и нова алена пионерска връзка върху бялата си блузка. П. Вежинов, СО, 99. През площада минаваха пионери с червени връзки на гърдите. М. Марчевски, П, 104.

3. Няколко еднакви, еднородни предмета, свързани заедно. Живка стана, отвори едно от чекмеджетата на бюфета и извади от там връзка с ключове. П. Вежинов, СО, 118. Цял ден продължава тая стрелба, а привечер ловците влизат тържествено по улиците с тежки връзки пъдпъдъци. Ем. Станев, ЯГ, 32. — Вземи сега пък тез, Йошка, — каза Манолаки, като извади из един плик връзка търговски писма. Й. Йовков, ЧКГ, 88. Две малки момчета дойдоха при мене и оставиха на нара по една връзка банани. М. Марчевски, ОТ, 191. Връзка лук. Връзка репички.

4. Простонар. Вързоп, пакет. Дяконът, с връзка дрехи и вечеря под мишница, мина напред през заспалия двор. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 27. Ала секи път тя ще види ту ня‑

коя жена с някаква връзка под мишница или без връзка, а с цедилник на рамо, ту някой мъж със сгърнати в пояса или в джебовете ръце. Т. Влайков, Съч. II, 148. Навлякох едно дебело палто, припасах револвера, напълних джебовете си с патрони, увих в една връзка във вид на книги цървулите и навущата,.. и тръгнах. К. Величков, ПССъч. I, 134.

5. Анат. Здрава съединителна тъкан, която свързва отделни органи или части от скелета на човек, животно или птица. По своето устройство скелетът на гълъба прилича на скелета на влечугите,.. Ключиците срастват и образуват вилка, която се свързва с гръдната кост посредством еластична връзка. Зоол. VII кл, 99. Ставни връзки. Нервни връзки.

6. Нещо, което обединява отделни хора или групи от хора, като създава общност, взаимно разбирателство, вътрешно единство между тях, прави ги близки. — Между другарите по борба съществуват връзки безкористни и по-силни от чувствата, които свързват например един брат и една сестра. А. Гуляшки, Л, 280. Имаха си те, майката и любимият ѝ син, свой отделен живот, отделна своя връзка и Ния се почувствува сама срещу тях двамата. Д. Талев, ПК, 348. Народите или правителствата на славянските земи бяха поискали да вземат живо участие в братския праздник и по тоя случай да засвидетелствуват още по-тържествено своята кръвна и духовна връзка с велика Русия. Ив. Вазов, Съч. ХI, 61. Той не ги [войниците] обичаше, той мразеше тяхната животинска грубост, но все пак чувствуваше, че го свързва с тях неразривна връзка — преживените заедно кръв, ужаси и страдания. Г. Райчев, Избр. съч. II, 44. Намериха се на полето,.. Старата връзка между човека и земята се събуди с нова сила в гърдите им. К. Петканов, МЗК, 231. Децата са връзката между родителите.

7. Отношение между две неща, което създава взаимна зависимост, обусловеност. Бледосивите очи на Мария трепнаха отново с кух, безпомощен израз. В тоя миг у тях липсваше всякакво съзнание за причинна връзка. И Борис почувствува пак тревожната пукнатина на мисълта ѝ. Д. Димов, Т, 146. Диалектическа връзка. Логическа връзка. Връзка между теорията и практиката. // Последователност, системност, съгласуваност (на мисли, изложения и др.). Мислеше си нещо, но без ред, без връзка. Спомняше си за Радуша, за Яна, за живия си син. Но най-често като че виждаше пред себе си баба Въла. Й. Йовков, ЖС, 123.

8. Поддържане на взаимни близки отношения между лица; контакт. Той държи връзки само с брата си и това аз виждам от едно писмо, което Юлиус ми даде да прочета. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 20. Наредих на Симеонов да не я изпуска из очи и да държи непрекъсната връзка с мен. Й. Демирев и др., ОС, 73. Три дни прекарахме на тия голи и пустинни височини.. Забравиха се всички други грижи, нямаше никакви връзки с други свят и други хора. Й. Йовков, Разк. II, 181. При хладнокръвно размишление той би пак видял, че е смешен,.., да иска от нея да прекъсне всички връзки със света и миналото си. Ив. Вазов, Съч. ХII, 191. // Поддържане на отношения между лица, които участват в някакво общо дело, борба и под.; контакт. — Само че съм загубил всякаква връзка. В къщи при нашите вече не мога да отида, нелегалната ми квартира е разрушена, а никого не мога да срещна. М. Грубешлиева, ПИУ, 297. От няколко дни в града имаше провал.. Младенов не се тревожеше за това: връзка държеше само с едного, с когото не си знаеха имената. Х. Русев, ПЗ, 153.

9. Контакт, свързване с някого, обикн. посредством телефон, телеграф и под. Пълничкият, с много бели ръце, приятен полковник стои в студената щабна стая,.. и чака телефонистът да вземе връзка с щаба на дивизията. П. Вежинов, ВР, 110. Той [Баташки] седна зад бюрото си и ослушан тревожно в пеенето на "Интернацинала" и шума, който идеше отдолу, влезе във връзка по телефона с другите фирми. Д. Димов, Т, 278. На горния етаж на тази сграда бе салонът на телефонистките, които даваха връзка с поисканите номера. П. Мирчев, СЗ, 83-84. Най-после телефонът иззвъня и майката грабна слушалката.. Дадоха връзка и жената почна да говори. Л. Станев, ПХ, 150. // Техническа възможност за осъществяване на такъв контакт. По това време все още нямаше нощна телефонна връзка с малките населени места, съобщението е било изпратено само до някои по-големи войскови части. П. Вежинов, ЗНН, 103.

10. Обикн. със съгл. опред. Превозно средство, с помощта на което се осъществява или улеснява контакт между хора, населени места. Исландските кораби осигуряват редовна рейсова връзка с Великобритания и някои пристанища на континента, като Копенхаген, Ротердам, Хамбург и Антверпен. Св. Кюпрюбашиев, И, 99. Автобусна връзка. Въздушна връзка. Железопътна връзка.

11. Лице, което осъществява контакт между отделни части на някаква организация, обикн. по време на военни действия. — Дявол мъж, що брашно отнесе в шумата!.. Сега той е най-добрата ни връзка в този район. З. Сребров, Избр. разк., 23. — Той даваше кратки, бързи нареждания и връзките му летяха от място на място. Ем. Коралов, ДП, 121. — Тъй значи, Юсиф ага! Заговорничи под носа на султана. Той ще да е връзката между недоволните везири и принца... В. Мутафчиева, ЛСВ I, 67.

12. Обикн. мн. и със съгл. опред. Взаимно общуване между хора, изразено в роднин‑

ски, приятелски, делови и под. отношения. Роднински връзки го свързваха с най-силните търновски фамилии. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 15. Симо и сам взе да спохожда младежите, за да възобнови връзките си с тях. Кр. Григоров, Н, 9. Той бе инструктор-отчетник на всички рилски хижари и приятелски връзки го свързваха с пазача. А. Христофоров, П, 12. Едни [от еснафите] дори го заплашваха със саморазправа, от която той с основание се боеше, защото добре виждаше, колко са разхлабени вече професионалните връзки между еснафите. Ст. Чилингиров, ХНН, 188. Дипломатически връзки. Икономически връзки. // Любовни отношения, любов. Връзката между сестра му Катерина, каквато я познаваше — .. — и резбаря, какъвто го виждаше и сега, не изглеждаше никак чудна и беше по своему естествена. Д. Талев, ЖС, 372. Йоргов е срещал много хубавици и с не малко от тях е имал мимолетни или по-трайни връзки, но нито една не го е поразявала така [както Хаваджиева]. Г. Караславов, Т, 7-8. До вчера тя имаше връзка с Йосифа, днес с Галчева. А пък е годеница и мислеше, че не лъже, когато казваше, че обича годеника си. Й. Йовков, ЧКГ, 208.

13. Само мн. Близки отношения и познанство с влиятелни лица, на чиято подкрепа, покровителство може да се разчита. Всъщност всичко бе уредено от Веселин Петров, неговия бивш съзатворник и настоящ колега от редакцията на вестника, който използува своите широки връзки. Ем. Манов, ДСР, 278. В тоя спор Редингота прояви желязна неотстъпчивост, като използува връзките и влиянието на сина си в министерствата. Д. Димов, Т, 219. Сам Токата нямаше нищо против тоя веселяк,.. Освен туй, тоя рошав дърдорко — .. — може да излезе човек с връзки и да ти докара бела на главата. Й. Йовков, ПГ, 124. Какво бъдеще ще създаде на децата си, ако не върви с времето и обществото? С връзки и познанства всичко става на тоя свят... Ем. Станев, ИК III и IV, 398. // Ед. и мн. Разг. Близко или познато лице, с помощта на което може да се постигне някаква цел, да се осъществи някакво намерение. Намерих една връзка (бащата на моята приятелка), която ще ми уреди да си намеря квартира.

14. Това, което свързва, обединява в едно цяло частите на еднородно нещо. От връзката на думите в изречението произтича съгласуването им, според случая, по род, число, лице и пр. Л. Андрейчин и др., БГ, 221. Черновръшко високо плато. То образува връзката между Резньовете, Черен връх и Скопарник. П. Делирадев, В, 82. // Техн. Приспособление, което споява, скрепява частите на нещо. Той тръгна към комбинираната преса да помогне на машиниста Сандо Младенов, който пробива дупки на връзки за конструкции. ВН, 1960, бр. 2607, 2. Околовръстните вертикални стени са с дебелина около 1 см и имат хоризонтални вдлъбнатини, които служат за здрава връзка между тухла и ребро. РД, 1959, бр. 257, 2. Зидарийна връзка.

15. Хим. Съединение на валентните електрони на елементите в двойки, които принадлежат едновременно на външните орбити и на двата атома. Атомна връзка. Валентна връзка. Химична връзка.

Гласови (гласни) връзки. Анат. Две еластични ленти, обвити със слизеста ципа, разположени на вътрешната повърхност отстрани на гръкляна, които от издишната въздушна струя трептят и се получава звук, глас.

> Във връзка с. Разг. По повод на, по причина на нещо. Очите му [на Динко] пак се отвориха — студени, замрежени и безразлични към всичко, което не бе във връзка с боя. Д. Димов, Т, 599.

Списък на думите по буква