ВРЪЗКА̀РКА

ВРЪЗКА̀РКА ж. Разг. Неодобр. Жена връзкар. — Ти нея не я мисли — тя е връзкарка и трудно ще я уволнят.

Списък на думите по буква