ВРЪЗМА̀

ВРЪЗМА̀ ж. Диал. 1. Вид мрежа, торба, в която слагат сено или слама, когато ги товарят на кон (Ст. Младенов, БТР).

2. Връв (Ст. Младенов, БТР).

3. Керван, върволица. Осма вечер вечеряхме / осум гярми волове; / .. / Десетата вечеряхме десет вързми камили, / единаесета вечеряхме / единаесет кони крастави. Нар. пес., СбБрМ, 419.

Списък на думите по буква