ВРЪ̀НКАНЕ

ВРЪ̀НКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от врънкам.

Списък на думите по буква