ВРЪСТНЍЧКА

ВРЪСТНЍЧКА ж. Връстница.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква