ВРЪХЛЍТАНЕ

ВРЪХЛЍТАНЕ ср. Отгл. същ. от връхлитам. Не му се щеше да пусне гостите си, преди да заглади неприятните следи от несполучливото връхлитане на приятеля си. О. Василев, ЖБ, 118. — Тука ли е Касабов? — запита той плешивия портиер, който не свари да сложи фуражката си, изненадан от това внезапно връхлитане. Ст. Дичев, ЗС I, 424.

Списък на думите по буква