ВРЪХЛО̀

ВРЪХЛО̀, мн. няма, ср. Диал. Нещо разхвърляно, разпиляно подобно на харман, приготвен за вършитба.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква