ВРЪХНИНА̀

ВРЪХНИНА̀1 ж. 1. Остар. Процентна прибавка към основния данък, която се събира в полза на общината, окръга и под. Държавата престана да внася събраните общински връхнини. Д. Казасов, ВП, 463.

2. Остар. и диал. За парични суми — това, което е свръх, в повече, отколкото е потребно, необходимо; горница, излишък, разлика. Пагуби, които надминават сумата от три хил. лева сребърни, за връхнината пострадавшият няма право да претендира от жителите, а от виновника. Хр. Даалиев, ТИА, 151. Въз хилядото има и нечто връхнина. Н. Геров, РБЯ I, 163.

ВРЪХНИНА̀

ВРЪХНИНА̀2 ж. Остар. Книж. Повърхнина, повърхност. Полека-лека изстинва и връхнината ѝ [на лавата], става един шлякнен мост, под когото сочната маса се разлива по-надалеч. БО, 1847, бр. 3, 11. Животните вещества съдръжават в себе дос‑

та фосфор, който,.., когато гният, отпущат на връхнината на водата. Ч, 1870, бр. 3, 94. Голяма тишина би разпръсната по цялата връхнина на земята. Ст. Младенов, БТР I, 354.

ВРЪ̀ХНИНА

ВРЪ̀ХНИНА3 ж. Остар. 1. Най-високата част на планина, която се издига и обособява от билото; връх1. Но ако би било доволно само созвучието на някои частни речи, за да ся разумее и родът и имято на един народ, що би требувало да ходят тии учени хора да ся трепят за това, даже до връхнините на Уралските планини при Ледовития океан. Г. Кръстевич, ИБ, 28.

2. Земна издигнатина, възвишение; връх1. Преданието ни разказва, че смедеревското вино е от ония лози, които е насадил император Пробиус по тамошните връхнини. С, 1872, бр. 39, 310.

3. Горно течение на река близо до извора. Нагласили са бяха да нападнат на Сръбско от две страни: Андроник от южната страна през Пелагония, а Михаил със своите съюзници през Етрополските баири към връхнините на Струма и Морава. Т. Шишков, ИБН, 251.

Вземам / взема връхнина. Остар. Книж. Надделявам, побеждавам; вземам връх. Завърза се борба жестока между старите отвечни училища класични и между новородените училища реални,.., и, ако бъдем живи, видя щем кое начало ще да взема връхнина. Н. Бончев, Съч. I, 76.

Списък на думите по буква