ВРЪ̀ЦВАНЕ

ВРЪ̀ЦВАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от връцвам и от връцвам се.

Списък на думите по буква