ВРЪ̀ЦКАНЕ

ВРЪ̀ЦКАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от връцкам се.

Списък на думите по буква