ВРЪЧА̀ВАНЕ

ВРЪЧА̀ВАНЕ ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от връчавам и от връчавам се; връчване.

Списък на думите по буква