ВРЪ̀ЧВА

ВРЪ̀ЧВА ж. Диал. Делва; връчка. Доде ги [юнаците] води Гроздена, / барем ги благе ранила: / софийски бели погачи, / .. / граовски връчви медове. Нар. пес., СбНУ ХLIII, 422.

Списък на думите по буква