ВРЪ̀ЧВАМ

ВРЪ̀ЧВАМ, -аш, несв.; връ̀ча, -иш, мин. св. -их, св., прех. Книж. Предавам някому лично, на ръка нещо (обикн. призовка, покана, съобщение, награда и под.). Откакто започна войната, Димо тичаше от къща на къща, връчваше червени известия. Й. Стоянов, ПД, 34. А след няколко дни Вельо лично го освободи и заедно със заплатата за един месец му връчи и заповед за назначение в родния му град. Л. Станев, ПХ, 23. Македонски бръкна в пазвата и му връчи едно писмо. Ив. Вазов, Съч. VI, 70. Дори когато му връчваха ордена за храброст, той не бе изпитвал такава радост, както сега от похвалата на командира си. П. Вежинов, ЗЧР, 73. Връчвам акредитивни писма. △ Връчвам обвинителен акт. връчвам се, връча се страд.

Списък на думите по буква