ВРЪ̀ЧВАНЕ

ВРЪ̀ЧВАНЕ ср. Книж. Отгл. същ. от връчвам и от връчвам се. Връчване на обвинителен акт. Връчване на акредитивни писма. Връчване на медал.

Списък на думите по буква