ВРЪ̀ЧКА

ВРЪ̀ЧКА ж. Диал. Делва; връчва. Еднъж тие [вълкът и лисицата] си спечелиле една връчка мед и си я скриле в некоя дупка. Нар. прик., СбКШ, 106.

Списък на думите по буква