ВРЪШКА̀

ВРЪШКА̀ ж. Диал. Връх1 (в 1, 2, 5 и 7 знач.); връшен. От време на време тя се заглеждаше в жилищните блокове, които ставаха все по-грамадни, отсечени, без връшка и хвърляха тежки сенки. Ст. Даскалов, СД, 202. Нурие се обръна да види тяхната къщичка, останала самичка горе на връшката. Л. Галина, Л, 85. Расна дърво столовито, / грановито: / корен в сърце на земята; / връх извило в небесата! / Корен — синове отбрани; / а невести — китни ограни; / внуци мили — / връшки в небеса избили! П. П. Славейков, Събр. съч. I, 102.

Списък на думите по буква