ВРЯ̀ЗВАНЕ

ВРЯ̀ЗВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от врязвам и от врязвам се. Не бе намерен нито самият метеорит, нито кратери, които неминуемо трябваше да се образуват при врязването му в почвата. К, 1963, кн. 8, 17. Ръководителят извади овощарското си ножче, отряза една права клонка и издяла косо двата ѝ края. После направи две врязвания — под раната и над нея. Вмъкна краищата на клонката във врязванията и ги закова с пирончета. П. Бобев, ЗП, 33. Гърбът го болеше от коравото врязване на дъските и той се понадигна. П. Вежинов, ДБ, 154.

Списък на думите по буква