ВРЯ̀ЗНА

ВРЯ̀ЗНА. Вж. врязвам и врязувам.

Списък на думите по буква