ВРЯ̀ЗУВАМ

ВРЯ̀ЗУВАМ, -аш, несв. (остар.); врѐжа, -еш, мин. св. вря̀зах и (остар.) вря̀зна, врѐзнеш, мин. св. вря̀знах св., прех. Врязвам. Малко по малко научили ся да пишат и то най-напред със знакове, т.е. с чертици или фигури,.. Най-напред изрязували или врязували тия знакове обично на каменни строения, или на табли от камъне и дървета. Г. Йошев,, КВИ (превод), 13. врязувам се, врежа се, врязна се страд.

Списък на думите по буква