ВРЯ̀КАМ

ВРЯ̀КАМ, -аш, несв., непрех. 1. За жаба — издавам остри и отсечени звуци; крякам. Като истински цар, той [щъркелът] искаше и сънят му да бъде царски. Но през нощта жабите от блатото до зори врякаха и не му дадоха да мигне. А. Каралийчев, ПС I, 39. Жабите и сега врякаха, но не както по май. Ц. Гинчев, ГК, 329.

2. За коза — издавам резки, пресекливи звуци; врещя, вряскам. Къщицата беше като мъртва. Не врякаше и козичката. П. Стъпов, ЧОТ, 95.

3. Разг. Викам с рязък глас, силно обикн. при изживяване на някакви чувства; врещя, вряскам. Арифовица ѝ беше по мерак — послушна, работна, пък и нямаше деца по цял ден да врякат из къщата. Б. Несторов, АР, 7. Запрещавам на сина си да вряка по улиците, преди да има квитанция от бирника и избирателна карта в ръка. П. П. Славейков, Избр. съч. IV, 19. // Плача с рязък, писклив и пресеклив глас; врещя, вряскам. Новият живот, който пристягаха в грубите пелени, продължаваше да вряка безпомощно. Ил. Волен, МДС, 41.

4. Разг. Пренебр. Карам се с рязък, писклив глас; врещя, вряскам, крякам. Стига си врякала, няма все тебе да слушаме.

Ни ми врека, ни ми крека. Диал. Освободен съм от всякакви семейни задължения и грижи за деца. Много си подранил, бе даскале — усмихваше се той. — Хайде мене не ме сдържа да спя, че челяд ми виси на шията, пък тебе ни ти врека, ни ти крека. Кр. Григоров, Р, 79.

Списък на думите по буква