ВРЯ̀КВАНЕ

ВРЯ̀КВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вряквам.

Списък на думите по буква