ВРЯ̀КНА

ВРЯ̀КНА. Вж. вряквам.

Списък на думите по буква