ВРЯ̀СВАНЕ

ВРЯ̀СВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от врясвам.

Списък на думите по буква