ВРЯ̀СКАНЕ

ВРЯ̀СКАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от вряскам. И докато почиваха с опрени плещи в яката дъбова порта на църквата,.., до ушите им долетя трикратно ярешко вряскане. А. Христофоров, А, 353.

Списък на думите по буква