ВСА̀ДНИК

ВСА̀ДНИК, мн. -ци, м. Остар. Книж. Конник, ездач. Смелите всадници с островърхите си махмузии мушкаха до кръв конете в ребрата. Д. Линков, ЗБ, 22. — И аз погледнах, и ето, кон бледен, и на него всадник, името му — смърт. Й. Йовков, ПК, 94. Няколко души всадници, които придружиха топа, скоро изчезнаха в тъмницата, по реката нагоре. З. Стоянов, ЗБВ II, 86.

— Рус. всадник.

Списък на думите по буква