ВСАДЯ̀

ВСАДЯ̀. Вж. всадявам и всаждам.

Списък на думите по буква