ВСАДЯ̀ВАНЕ

ВСАДЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от всадявам и от всадявам се.

Списък на думите по буква