ВСА̀ЖДАМ

ВСА̀ЖДАМ, -аш, несв.; всадя̀, -ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Садя нещо вътре в друго; насаждам1. Трудолюбивата женска ръка днес оправя нишките по големите железни станове, всажда малкото коренче в китните градини и в равните поля, държи перото и твори българската култура. ВН, 1962, бр. 3271, 4.

2. Прен. Правя нещо да проникне дълбоко в съзнанието на някого; внедрявам, вкоренявам. Войната всади в душите ни отвращение и към хората, и към живота... Ем. Станев, ИК I и II, 344. — Да ти кажа право, никак не харесвам такива препарирани педагози, които превръщат послушанието в покорност и всаждат в децата ни тоя дух на подчиненост, на който те сами робуват от десетилетия! П. Вежинов, СО, 175. Макар и човек без учение,.., той бил надарен със здрав разсъдък и се отличавал с дълбоко религиозно чувство. Тези свои отличителни качества той успял да всади .. и в своя единствен син Василя. Бълг., 1902, бр. 453, 1. всаждам се, всадя се страд.

ВСА̀ЖДАМ СЕ несв.; всадя̀ се св., непрех. Хлътвам, влизам в нещо, сраствам се с нещо. Помири ли се със съдбата си,.., кой знае, но той се сниши и като че ли внезапно остаря. Гордо вдигнатата му глава се наведе и всади в шията му. Елин Пелин, Съч. III, 172.

Списък на думите по буква