ВСА̀ЖДАНЕ

ВСА̀ЖДАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от всаждам и от всаждам се.

Списък на думите по буква