ВСЕВЀДЕЦ

ВСЕВЀДЕЦ, мн. -дци, м. Остар. Книж. Всезнаещ човек.

Списък на думите по буква