ВСЕВЀЧНО

ВСЕВЀЧНО. Книж. Нареч. от всевечен; вечно.

— От Ст. Младенов, Етимологически и правописен речник на българския книжовен език..., 1941.

Списък на думите по буква