ВСЕВЛА̀СТИЕ

ВСЕВЛА̀СТИЕ, мн. няма, ср. Книж. Пълна, неограничена власт над всички и над всичко; пълновластие. В стремежа на Войводата към всевластие Младен съзира опасност от своеволие и диктатура. Лит. Х. кл, 55. Свикнал на всевластието на различни крепостни владетели, тогавашният европеец със смайване открива, че тук [във Венеция] управлява наистина една върхушка, но върхушка самоналожила си желязна дисциплина в полза на държавата. К, 1963, кн. 1, 27.

Списък на думите по буква