ВСЕВЪЗМО̀ЖЕН

ВСЕВЪЗМО̀ЖЕН, -жна, -жно, мн. ‑жни, прил. 1. Само мн. Които са най-разнообразни, най-различни по вид и по качества; всякакви. На мегданя,.., имаше стар излак,.. Ала тоя излак нямаше кофа и хората черпеха от застоялата му вода с всевъзможни съдове. Елин Пелин, Съч. I, 71-72. При него непрекъснато се точеха за справки всевъзможни търговци, доставчици, посредници и предприемачи. Д. Калфов, Избр. разк., 229. Сградите затрепераха, проглушени от всевъзможни писъци, свирки, пищялки, дрезгави провиквания, тъпани и кречетала. Ал. Бабек, МЕ, 198. Той не мислеше за нищо друго освен за мъст. Умът му прехвърляше и избираше всевъзможни средства, едно от друго по-жестоки. Й. Йовков, Ж 1945, 50. Рудините и планинските поляни са покрити с богата постилка от най-ярки цветя и всевъзможни горски билки. Ив. Вазов, Съч. ХV, 59.

2. Само ед. В съчет. със събир. име. Който се състои от много, от различни възможни видове; всякакъв, разнообразен, различен. Над тях [шлеповете] тежко скрибуцаха макари, забиваха дълги хоботи в тъмните им туловища и измъкваха оттам сандъци, вързопи тел, всевъзможна железария. Ст. Марков, ДБ, 411. Дъски, греди, врати и прозорци, всевъзможният дървен материал до последната треска се събра и употреби за лагера и за окопите. Й. Йовков, Разк. I, 6.

3. Обикн. с отвл. същ. в ед. ч., които означават размер, мярка и под. — показва наличие на различни видове от съответната мярка, размер и под.; най-различен, всякакъв. Погледнеш и едновременно виждаш стотини параходи от всевъзможна величина и конструкция, порят наляво и надясно водите на триединия град и с най-отчаяни писъци и тревожни сигнали едва успяват да избегнат сблъскването. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 3, 37. За десетина месеца от Саблер бяха изпратени на султана около 1500 всевъзможна големина бомби и няколкостотин разни видове брадви, лопати и чукове. П. К. Яворов, Съч. II, 203. В складовете имаше дъски, греди и колове с всевъзможна дължина.На пазара продаваха ябълки на всевъзможни цени.

Списък на думите по буква