ВСЕВЪЗМО̀ЖНОСТ

ВСЕВЪЗМО̀ЖНОСТ, -тта̀, мн. -и, ж. Остар. Книж. Всяко нещо, което е възможно да се случи; всичко. Мислещият човек предполага всевъзможности, взема в съображение всевъзможни обстоятелства. П. Р. Славейков, ПХС, 45.

Списък на думите по буква