ВСЕГДЀ

ВСЕГДЀ нареч. Остар. и диал. Навсякъде, всъде, всякъде. Това убеждение нам ся породи от неблагоразумното поведение на противника,.., от естеството на работата, която всегде и всегда има свойството да възбужда фанатизма. Ч, 1871, бр. 13, 393. "Ов яз сирота", беше си рекла сама [лисицата] со себе,.. Кай да заминам, се стапици наставени, за да ме ватат, всегде пусии

наклаени, да ме отепаат. Нар. прик., СбНУ ХV, 124.

Списък на думите по буква