ВСЕЗНА̀ЕЦ

ВСЕЗНА̀ЕЦ, мн. -а̀йци, м. Рядко. Ирон. Човек, който се представя или си въобразява, че знае всичко; всезнайко.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква