ВСЕЗНА̀ЙНОСТ

ВСЕЗНА̀ЙНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Всеизвестност, общоизвестност.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква