ВСЕЗНА̀ЙСТВО

ВСЕЗНА̀ЙСТВО, мн. няма, ср. Разг. 1. Пълна осведоменост за всичко или по много въпроси. Ако беше се помамил от космически теми; ако беше приел тактиката на тотално всезнайство,.., той щеше да подкопае здравата основа под краката си. Ив. Спасов, БС, 60.

2. Обикн. ирон. Качество на човек, който се представя или си въобразява, че знае всичко. — Докторе! — викаше той. — Знам, че дунапренът е за предпочитане пред тапицираните с пружини кресла.. Всичко знам аз! И за секционната мебел, че е по-удобна. — Типична циклофрения с мания за всезнайство — отсъди дежурният лекар. З. Петров, ВН, 1965, бр. 4335, 4.

Списък на думите по буква