ВСЕЗНА̀НИЕ

ВСЕЗНА̀НИЕ, мн. няма, ср. Книж. 1. Качество на човек, който знае всичко или е добре осведомен по много въпроси. Застанал на синура на две епохи с поглед към бъдещето, Парацелз скъсва с предразсъдъците на миналото.. В това отношение той може да се сравни с Леонардо да Винчи. Но за разлика от него той е самонадеян, горд и влюбен в своето всезнание. Б. Илиева, КХСН, 24-25.

2. Пълна осведоменост за всичко или по много въпроси. Всезнанието не е дадено човеку. Н. Бончев, Съч. I, 146.

Списък на думите по буква