ВСЕИЗВЀСТЕН

ВСЕИЗВЀСТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. Книж. Който е известен, познат на всички; общоизвестен, общопознат. Една стара, грохнала жена, с прикачена шарманка през рамо, мина под самия прозорец на Матеев и свирейки някакъв всеизвестен валс, изгуби се надолу. Д. Калфов, Избр. разк., 355. Поради една нещастна двойка по всеизвестната на гимназистите дескриптивна геометрия, аз получих назначението си за учител, преди да взема зрелостното си свидетелство. О. Василев, ЖБ, 349. Всеизвестна личност.

Списък на думите по буква