ВСЕИЗВЀСТНОСТ

ВСЕИЗВЀСТНОСТ, -стта̀, мн. няма, ж. Книж. Качество на всеизвестен; общоизвестност.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква