ВСЀЙВАНЕ

ВСЀЙВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от всейвам и от всейвам се; всяване.

Списък на думите по буква