ВСЕКИДНЀВЕН

ВСЕКИДНЀВЕН, -вна, -вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който става, извършва се всеки ден; ежедневен. Привечер позицията наистина оживява: още слънцето е на хоризонта, а долу от полето, потънало в сянка, неприятелската артилерия започва всекидневния си урок. Л. Стоянов, Х, 21. Той беше доволен от днешния ден и, с ревността на древен летописец, готвеше се да напише всекидневното си съобщение. Й. Йовков, Разк. II, 28. Ицо сега съвсем замлъкна — .. Погледна в чекмеджето на масичката, дето събираха парите от всекидневната продажба, поразгледа и тефтерите, но не се бави много тук и се върна пак в къщи. Д. Талев, ПК, 113. Тя [Ирина] бе отслабнала — благодарение на умереното ядене и всекидневната гимнастика — и така бе придобила съвършен вид на жена-паразит, която не върши нищо друго, освен да поддържа красотата си. Д. Димов, Т, 437. // Който се проявява, възниква всеки ден; ежедневен. Ясно ми е какво говориш, ама човек има всекидневна нужда и трябва да има ред в живота, да пази приличие, за да живее като човек между людете. Д. Талев, ЖС, 370. // Който се дава в един и същи вид всеки ден; ежедневен. Погледна нагоре към скалите, за да разбере по слънцето кое време е. Да не би това да са последните млекарки и да изтърве тоя път всекидневната си безплатна закуска. Т. Харманджиев, КЕД, 13. Аврам Исакович преброи цигарите и даде десет на Кукушкин. — Защо? — учуди се той. — Това е всекидневната дажба. М. Марчевски, П, 120.

2. За горно облекло — който се носи всеки делничен ден. Той [Борис] беше с панталоните на всекидневния си костюм и цветна риза с отворена яка и запретнати ръкави. Д. Димов, Т, 339. Антоанета почука и влезе. Беше във всекидневна сива рокля с дълги ръкави, набрани на буфани. Ем. Станев, ИК III, 21-22. Джони почна да бърка по джобовете на дрехата си, но изведнъж се сети, че документите му останаха в сивия всекидневен костюм. М. Грубешлиева, ПП, 266.

3. За периодични издания — който се издава, който излиза всеки ден; ежедневен. Когато се запознахме, бай Йордан вече беше виден писател,.. и една след друга във всекидневния печат излизаха неговите дивни "Старопланински легенди". А. Каралийчев, С, 256. Кажете най-после, господин прокуроре, какво става с всекидневния ни вестник, ще види ли бял свят! Хр. Радевски, Избр. пр III, 124.

4. Който винаги става или се извършва в рамките на привичното, обикновеното, обичайното; обикновен, привичен, делничен. По улицата минаваше всекидневният поток от тютюноработници, които отиваха към складовете. Д. Димов, Т, 269. Тинка тичаше, трепеше се във всекидневната работа, но не работата я уморяваше. Съсипваше я грижата за Русина, убиваше я това мъчително чакане. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 137. Щом умееш ти да ни предаваш така забавно и най-незначителните всекидневни историйки, какво остава тогава за едно преживяване от времето на [войната]... Д. Калфов, Избр. разк., 291-292. Султана искаше да насочи своите мисли и мислите на болната в друга посока, искаше да върне и себе си, и болната във всекидневния живот, като нищо да не било. Д. Талев, ЖС, 403. Всекидневен ход на събитията. Всекидневна реч. // Който по сила не се отличава от нормалното, обикновеното. Той бе познал възходите и паденията на собствения си дух, бе познал страданието — всекидневния обикновен вид страдание, което не таи в себе си героизъм и не завършва с мълниеподобна смърт. Ем. Манов, БГ, 208.

5. За чувства или състояние — който съществува постоянно в един и същ вид; еднообразен. Върху зданията чернееха следи от огъня и разрушенията на войната, но животът се възвръщаше към всекидневните си скърби и радости. З. Сребров, Избр. разк., 146. Дамян тръгна да оре и да сее, а Дафина потъна във всекидневните грижи около къщата и синовете си. К. Петканов, ДЧ, 381. Тежеше им и ги смущаваше още споменът за срещата им с Оломан бег, мислеха си и за своята всекидневна неволя. Д. Спространов, ОП, 67.

6. Като същ. всекидневна ж. Разг. Дневна стая; дневна. В кухнята и във всекидневната още не бяха прибрали празните съдове. Г. Караславов, ОХ IV, 106. Янков лежеше във всекидневната — тясна сенчеста стаичка, в която децата създаваха постоянен безпорядък. Ем. Станев, ИК III и IV, 313. И спалнята им неразтребена, и във всекидневната им на миндеря има една възглавница разпрана. Чудомир, Избр. пр, 38.

Всекидневна стая. Разг.; Всекидневна одая. Диал. Дневна стая; дневна, всекидневна. Кадански влезе във всекидневната стая, седна на постоянното си място и погледът му падна върху празната тава, оставена на тухлите до загасналия огън. К. Петканов, ДЧ, 89. Тъкмо се прибраха долу, в широката всекидневна одая на долния кат, влезе там по чорапи Неда. Д. Талев, ПК, 421.

Списък на думите по буква