ВСЕКИДНЀВИЕ

ВСЕКИДНЀВИЕ, мн. няма, ср. Книж. Обичаен, привичен и повтарящ се всеки ден начин на живот, който запълва времето на едно общество или на един човек; ежедневие, всекидневност. Там в Тетевен всекидневието минаваше в градината пред къщи, на тихата комшийска улица, в залисията из училище сред откритите слънчеви лица на юношите. Б. Болгар, Б, 127. Дълго време след като горенето навлиза широко в бита на човека и във всички отрасли на промишлеността, след като хората вече знаят как да добиват и поддържат огъня във всекидневието си, неговата природа остава

скрита за тях. В. Цокова, ОПВ, 26. В същност на Боян се нравеше всичко в тоя живот, който ставаше негово всекидневие — хората, разговорите за литература, за които не можеше и да мисли в родния си град. Ем. Манов, ДСР, 283. Това [появяването на Людмила] бе усмивка сред тъжното му всекидневие, но не остави след себе си радостна следа. А. Гуляшки, СВ, 329. А после дойдоха и още някои неща, дреболии на дружба и внимание, между всички тия дреболии на всекидневието, за които не си струва да се говори. Б. Райнов, НН, 410.

Списък на думите по буква