ВСЕКИДНЀВНОСТ

ВСЕКИДНЀВНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Всекидневие. Два основни мотива има неговата поезия: обичта му към природата и всекидневността. П. П. Славейков, Събр. съч. V, 95. Не знам дали ви се е случвало някога, господине, да видите обнажен човека, освободен от всички условности и предразсъдъци, на които е принуден да се покорява при всекидневността. Г. Райчев, Избр. съч. II, 225.

Списък на думите по буква