ВСЕКИМЀСЕЧНО

ВСЕКИМЀСЕЧНО. Рядко. Нареч. от всекимесечен; ежемесечно. Всекимесечно се обсъждат резултатите от изпълнението на проектите.

Списък на думите по буква