ВСЕКИМИНУ̀ТЕН

ВСЕКИМИНУ̀ТЕН, -тна, -тно, мн. -тни, прил. 1. Който става, извършва се постоянно, като че ли всяка минута; ежеминутен. За Чернев хората,.., бяха постоянни извършители на малки или големи престъпления:.. важното за него беше да дебне и да разкрива тези всекиминутни престъпления. К. Калчев, ЖП, 104-105.

2. Който съществува постоянно, непрекъснато. Тихата безлунна звездна нощ,.. още по-силно ѝ внушаваше неспокойната мисъл за всекиминутната опасност там, на оня далечен и незнаен фронт, дето се бие и нейният син. Г. Караславов, Избр. съч. I, 379-380.

Списък на думите по буква