ВСЕКИМИНУ̀ТНО

ВСЕКИМИНУ̀ТНО нареч. 1. Постоянно, почти във всяка минута. Пътят за Синая води през Плоещ, чиято околност на голямо разстояние е осеяна с петролни сонди, които работят непрестанно и всекиминутно изсмукват из недрата на земята ценната и толкова важна в икономическо и политическо отношение течност. Г. Белев, КР, 94. Тя пъдеше от съзнанието си странната мисъл за най-лошото, но тази мисъл упорито налиташе и всекиминутно се вплиташе в другите ѝ мисли. Г. Караславов, Избр. съч. V, 179.

2. С всяка измината минута; постоянно. Летвата заплава по течението бавно и несигурно, като менеше всекиминутно посоката си. Ив. Хаджимарчев, ОК, 36. Тъгата му растеше всекиминутно. За малко остана да се разхълца. Повторно стисна зъби, овладя се. Ив. Хаджимарчев, ОК, 45.

Списък на думите по буква