ВСЕКИЧА̀СНО

ВСЕКИЧА̀СНО нареч. 1. Ежечасно, непрекъснато, постоянно. Садет започна да го стяга за път — пра, глади,.. И всичко китеше в куфара, който два дена стоя отворен на един стол до вратата. Като че нарочно го държеше така, за да ѝ напомня всекичасно, че ще остане сама. Б. Несторов, АР, 174. Сгур, греди, камъни... — ето материалите, които всекичасно минаваха през ръцете ни. Г. Караславов, Избр. съч. VIII, 76-77. Да, и самият Манол не би се наел с това (..) да го търси въпреки обещаната от патер Евгений земна и небесна отплата, ако да не беше нуждата, която всекичасно го душеше с жестоките си ръце. Ст. Дичев, ЗС II, 270.

2. С всеки изминат час. Тъгата всекичасно нарастваше в гърдите на момичето.

Списък на думите по буква